HERROEPINGSRECHT

1. Retouren wegens fabricagefouten

De Gebruiker kan elk product dat een fabricagefout vertoont, kosteloos terugsturen naar COPAIBA. Rekening houdend met de aard van de gecontracteerde producten, beschikt de Gebruiker over een termijn van één maand vanaf het moment waarop hij kennis kreeg van het gebrek aan overeenstemming van het product om COPAIBA op de hoogte te stellen van zijn gebrek aan overeenstemming ermee. Bij overschrijding van deze termijn komt eventuele schade voor rekening van Gebruiker.

De terugzending van de producten die fabricagefouten vertonen, brengt geen extra kosten met zich mee voor de Gebruiker.

Om de retournering te formaliseren, moet de gebruiker contact opnemen met COPAIBA binnen de toegestane periode van een maand via het volgende formulier https://www.copaiba.store/es/contactenos met vermelding van het product of de producten die moeten worden geretourneerd, een foto en een gedetailleerde lijst bijvoegen van de gebreken die daarin worden gewaardeerd.

Zodra COPAIBA de mededeling van de Gebruiker heeft ontvangen, zal zij u binnen 3-5 werkdagen informeren of de terugzending van het product gepast is. In het geval dat de terugzending gepast is, zal COPAIBA de Gebruiker de methode van afhaling of levering van het defecte product in zijn kantoren/winkels aangeven.

Elk te retourneren product moet ongebruikt zijn en met alle bijbehorende labels, verpakkingen en -indien van toepassing- documentatie en originele accessoire-elementen. Indien de Gebruiker niet op deze manier te werk gaat, behoudt COPAIBA zich het recht voor om de terugzending te weigeren.

Zodra het product is ontvangen en de gebreken zijn geverifieerd, geeft COPAIBA de Gebruiker de mogelijkheid om het product te vervangen door een ander met identieke kenmerken, tenzij deze optie objectief onmogelijk of onevenredig is voor COPAIBA.

In het geval dat het door gebrek aan voorraad niet mogelijk is om over te gaan tot de verzending van een ander product met identieke kenmerken, kan de gebruiker kiezen tussen het beëindigen van het contract (dat wil zeggen, het terugbetalen van de betaalde bedragen) of het vragen van verzending van een ander model dat de Gebruiker vrijwillig kiest.

De levering van het product met identieke kenmerken of het nieuwe model dat de gebruiker kiest, naargelang het geval, zal gebeuren binnen de volgende 3-5 werkdagen vanaf de datum waarop COPAIBA aan de gebruiker de vervanging van het defecte product of de verzending van het nieuwe model.

De vervanging, het verzenden van een nieuw model of de oplossing van het contract brengt geen extra kosten met zich mee voor de Gebruiker.

Indien de Gebruiker het contract beëindigt, zal COPAIBA het volledige bedrag dat aan de Gebruiker is betaald voor de aankoop van het defecte product (inclusief verzendkosten) terugbetalen.

COPAIBA informeert de Gebruikers dat de termijn voor het terugbetalen van de betaalde bedragen afhangt van de betalingsmethode die de Gebruiker gebruikt bij de aankoop van het product:

Indien de Gebruiker de betaling met kredietkaart/debetkaart heeft gedaan, zal COPAIBA het betaalde bedrag terugbetalen binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf het moment waarop de Gebruiker beslist heeft om het contract te beëindigen.

Als de gebruiker de betaling via PayPal heeft gedaan, zal COPAIBA het betaalde bedrag terugbetalen binnen een periode van 24-48 kantooruren vanaf het moment waarop de gebruiker heeft besloten het contract te beëindigen.

2. Intrekking

In het geval dat de Gebruiker niet tevreden is met de producten die hij in zijn bestelling heeft ontvangen, heeft de Gebruiker, in overeenstemming met de Algemene Wet op de verdediging van Consumenten en Gebruikers, een termijn van veertien (14) kalenderdagen om het volledige aankoopbedrag terug te sturen. de bestelling of, indien u dat verkiest, kunt u elk van de producten waaruit de totale bestelling bestaat, retourneren en dit alles zonder boete en zonder opgaaf van redenen.

De gebruiker is echter verantwoordelijk voor de directe kosten van het terugzenden van COPAIBA, of hij nu de hele bestelling retourneert of besluit om slechts een deel van de producten in de bestelling terug te sturen.

Om de retourzending te formaliseren, moet u contact opnemen met COPAIBA op het adres https://www.COPAIBAco.com/pages/contact, en het ingevulde herroepingsformulier verzenden dat als BIJLAGE 1 aan deze Algemene voorwaarden is gehecht. COPAIBA Het geeft de methode aan om de bestelling naar zijn kantoren of magazijnen te verzenden.

De Gebruiker kan het product naar de volgende COPAIBA-kantoren/magazijnen sturen:

- Magazijn in Spanje: COPAIBA, Calle Salzillo 9, 1º E, 04740, Roquetas de Mar, Almería (Spanje)

COPAIBA is niet verantwoordelijk voor het koeriersbedrijf dat de Gebruiker inschakelt om de bestelling terug te sturen. In die zin raadt COPAIBA de Gebruiker aan om van het koeriersbedrijf een leveringsbewijs te verlangen zodra de koerier het product in de kantoren van COPAIBA heeft gedeponeerd, zodat de Gebruiker weet dat het product correct aan COPAIBA is afgeleverd. COPAIBA is niet verantwoordelijk voor het adres waar de Gebruiker de bestelling voor zijn retour stuurt. Het zou altijd ons kantoor moeten zijn in het geval van Europa.

De kosten van het retourneren van de bestelling (zoals verzendkosten via koeriersbedrijven) komen rechtstreeks voor rekening van Gebruiker.

Het product moet ongebruikt zijn en met alle bijbehorende labels, verpakkingen en -indien van toepassing- documentatie en originele accessoire-elementen. Indien de Gebruiker niet op deze manier te werk gaat of indien het product enige schade heeft geleden, aanvaardt de Gebruiker dat het product waardevermindering kan ondergaan of dat COPAIBA de terugzending kan weigeren.

Zodra COPAIBA heeft geverifieerd dat de bestelling in goede staat is, zal COPAIBA overgaan tot het uitgeven van een voucher met de waarde van het product, gezien de aard van het product geven we geen geld terug.

Indien de Gebruiker beslist om de bestelling in zijn geheel terug te sturen, zal COPAIBA de Gebruiker een voucher verstrekken met alle bedragen die de Gebruiker zou hebben betaald (exclusief de verzendkosten indien deze apart betaald waren).

In ieder geval zal COPAIBA de tegoedbonnen zo snel mogelijk uitreiken en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen volgend op de datum waarop de Gebruiker op de hoogte is gesteld van zijn beslissing om het contract te herroepen.

In het geval van promoties die van toepassing zijn op de aankoop van onafhankelijke artikelen die de toevoeging van een extra product omvatten, zijnde bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot 2x1, 3x2 promoties of enige andere die de levering van een extra product gratis of met korting inhouden prijs, als de gebruiker besluit zijn herroepingsrecht op zijn aankoop toe te passen, heeft dit recht gevolgen voor de reeks producten die als onderdeel van de promotie worden aangeboden.

3. Productuitwisselingsbeleid

COPAIBA staat niet toe dat een door de Gebruiker gekocht product wordt geruild voor een ander product dat op de Website wordt aangeboden.

In het geval dat de gebruiker een wijziging aan een product wil aanbrengen, moet hij zijn herroepingsrecht daarop uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6.2 en vervolgens het nieuwe product kopen dat hij wil.